PRETECT

  • Flexible ICT solutions
  • Thinking outside the box

PRETECT in uw organisatie

Waar vindt u PRETECT in de organisatie?

Omdat er modules zijn voor HSE, Safety, Security en Quality, is de software op meerdere taakgebieden in de organisatie te vinden. PRETECT is opgezet als een portal waarin de modules geïntegreerd zijn tot één systeem. Acties uit meerdere modules komen samen in één overzicht. Hiermee wordt het gemakkelijk om meerdere veiligheidsprocessen en kwaliteitsprocessen te managen.

Functies Safety HSE BHV Security Receptie Quality
Incidentregistratie check check check check check
Incident followup met workflow check check check check check
Acties toewijzen en monitoren check check check check check check
Procedures en instructies beheren en toewijzen check check check check check check
Oorzaak & Risico analyse check check check check check
Kosten analyse en urenregistratie check check check check check
Cursussen en cursisten plannen check check check
Beheren BHV contracten en materialen check check check
In en uitmelden van BHV-ers check check check check check check
Diensten en dienstoverdrachten check check
Rapportage meldsysteem check check
Sleutels beheren en uitgeven check check
Controle installaties check check
Bezoekers ontvangen, bezoekerspassen uitgeven check check
Controles plannen en uitvoeren check check check check check check
Inspecties uitvoeren en resultaten tonen via een scorebord check check check check check check
Audits plannen en uitvoeren en bevindingen registreren check check check
Vergaderruimten plannen check check
Email ondersteuning check check check check check check
Emaillijsten check check check check check check
Werken met apps check check check check check check
Management informatie en rapportage check check check check check check

PRETECT brengt veiligheid in beeld op alle plaatsen in uw werkomgeving

  • Het terrein: de beveiliging rapporteert wat er gebeurt binnen het hekwerk en net daarbuiten. In het geval van productie- en transport omgevingen zal ook Safety & HSE rapportage van belang zijn. U kunt hierbij denken aan controles, inspecties, procedures en incident management.
  • De beveiligingsloge: de beveiliging is 24 uur per dag bezig met veiligheid. Alles wat van belang is kan in PRETECT gerapporteerd worden.
  • De receptie: elke bezoeker gaat langs de receptie. Met de bezoekersregistratie en de uitgifte van bezoekerspassen wordt bijgehouden welke bezoekers aanwezig zijn in de gebouwen.
  • Afdelingen: uiteraard zullen specifieke afdelingen zoals HSE, Security en Quality werken met het PRETECT portal. Daarnaast kunnen acties vanuit PRETECT uitgezet worden naar iedereen in de organisatie. Het schept de mogelijkheid om elke medewerker te betrekken bij veiligheid. Al is het maar omdat ze regelmatig het veiligheidsnieuws lezen op het portal.