PRETECT QUALITY

De kwaliteit van Security & Safety in uw organisatie verhogen.

USB Tunefork.

PRETECT Quality

Met PRETECT Quality wordt de kwaliteitsfactor toegevoegd aan Security & Safety. Met mogelijkheden voor uitgebreide audits, periodieke controles of een quick scan. Het maakt de kwaliteitscirkel PLAN-DO-CHECK-ACT compleet. Gemakkelijk te starten als webbased oplossing met maandelijks abonnement.

PRETECT Controle

Met PRETECT Controle wordt de kwaliteitsfactor toegevoegd aan uw werkproces. Hiermee ondersteunt u de werkzaamheden volgens de kwaliteitscirkel PLAN-DO-CHECK-ACT. Elke controlelijst is geheel flexibel samen te stellen, in te plannen en bevat acties en workflow. Samen met de managementinformatie biedt het een krachtige tool voor kwaliteitsverbetering.

De kracht van PRETECT Controle ligt in de flexibiliteit. Elke organisatie heeft zijn eigen werkwijze en daarom kunnen controles naar eigen inzicht samengesteld worden. U bepaalt wat er gecontroleerd wordt, wanneer en waar. Bij de afhandeling van een controle kan men de juiste personen betrekken, maatregelen uitzetten en het resultaat monitoren. Informatie uit dit proces wordt meegenomen in de statistieken en wordt getoond in het dashboard.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Controle?

Controles zelf samenstellen
Periodieke controles plannen
Controle-flow in orde / niet in orde
Acties n.a.v. controles
Controles goedkeuren
Controles voor-invullen
Controles steekproefsgewijs uitvoeren
Controle procedures koppelen
Controlerapport
Bijlagen (documenten, foto’s)
Audittrail
Monitoring voortgang
Monitoring in orde / Niet in orde
Periodieke rapportage
Toepassen KPI’s
Managementinformatie

PRETECT Audit

Met PRETECT Audit kunt u uitgebreide audits uitvoeren in een gecontroleerd auditproces. U kunt de voortgang van uw auditplanning bijhouden, de bevindingen vastleggen en acties uitzetten. PRETECT Audit is in te zetten voor alle soorten audits en uiteraard ook om de kwaliteit van uw security & safety processen te ondersteunen.

De audit doorloopt een vast aantal stappen om een correcte afhandeling te garanderen. Van de planner naar de auditor, van de auditor naar de beheerder van de maatregelen die zijn ontstaan uit de bevindingen, van actie-beheerder naar de audit manager.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Audit?

Auditplanning
Gestructureerd audit proces
Uitgebreide audit bevindingen
Audit rapport + Word template
Acties/maatregelen
Automatische emaillijsten
Audit procedures
Bijlagen (documenten, foto’s)
Audittrail
Managementinformatie

PRETECT Quick Scan

Met PRETECT Quick Scan wordt het eenvoudig om snel een scan of inspectie uit te voeren. Met eenvoudige click-lijsten worden resultaten snel verwerkt zodat u telkens een helder inzicht heeft in de stand van zaken. Uiteraard kunt u acties uitzetten naar aanleiding van de Quick scan.

In de Quick scan kiest u tien onderwerpen die voor u van belang zijn. Met een simpele klik op een smiley geeft u punten aan elk onderwerp. De punten van alle scans worden bijgehouden en getoond op verschillende scoreborden.

Welke functionaliteit heeft de PRETECT Quick Scan?

Eenvoudig de Quick scan samenstellen
Snelle verwerking van resultaten
Bijlagen (documenten, foto’s)
Acties n.a.v. quick scans
Scoreborden
Managementinformatie

PRETECT Verzoek

Met PRETECT Verzoek kan men de interne Security & Safety organisatie verder ondersteunen. Het is bedoeld om de interne processen van de Security & Safety medewerkers te stroomlijnen. Dit kan een eenvoudig verzoek zijn voor bijvoorbeeld een vrije dag tot een verzoek naar een interne medewerker om een storing op te lossen. Indien u dat wenst kunnen ook klachten via deze module afgehandeld worden.

Aan elk verzoek wordt een behandelaar toegewezen die per email op de hoogte wordt gesteld. Aan het verzoek kan een service level gekoppeld worden, zodat duidelijk wordt of verzoeken tijdig worden behandeld.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Verzoek?

Eenvoudig een verzoek indienen
Bijlagen (documenten, foto’s)
Ondersteund met email
Duidelijke afhandeling
Gebruik van service levels
Managementinformatie

Prijzen PRETECT Quality

SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud voor een vast bedrag per maand. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent dat er geen investering nodig is en u snel kunt beginnen. Daarnaast kan men gemakkelijk uitbreiden en bespaart u op interne ICT-kosten.

< Beweeg de tabel van links naar rechts. >

PRETECT Prijs per maand Starter5 gebruikers Standard15 gebruikers Large50 gebruikers
PRETECT Controle €170€34/gebruiker €240€16/gebruiker €350€7/gebruiker
PRETECT Audit €170€34/gebruiker €240€16/gebruiker €350€7/gebruiker
PRETECT Verzoek €170€34/gebruiker €240€16/gebruiker €350€7/gebruiker
PRETECT Quick scan €145€29/gebruiker €180€12/gebruiker €300€6/gebruiker
Virtual Private Server (VPS) €50 €60 €70

Werken in de cloud


PRETECT kan intern in uw organisatie geïnstalleerd worden, maar kan ook als cloudapplicatie worden gebruikt. De cloudapplicatie (PRETECT SaaS) heeft het voordeel dat u geen IT-beheer en geen IT-beheerkosten heeft. Altijd bereikbaar, veilig en gemakkelijk te starten.

Software as a Service


SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent:

  • Geen investering
  • Gemakkelijk beginnen
  • Gemakkelijk uit te breiden
  • Gemakkelijk stoppen (geen risico)
  • Geen interne IT kosten
  • Geen IT beheer kosten

Het maakt de SaaS oplossing laagdrempelig en eenvoudig om te proberen!

Virtual Private Server


Het plaatsen van uw informatie in de cloud vraagt vanzelfsprekend aandacht voor de veiligheid van deze informatie. Wij bieden daarom onze klanten aan om te werken met een VPS (Virtual Private Server). Hiermee heeft u een eigen omgeving op het internet die beveiligd kan worden met een firewall. Zo krijgen alleen de IP-adressen die u wenst toegang tot de applicatie.

Download de brochure

Voer uw gegevens in en download de brochure(s).

Brochure
Capcha code Nieuwe capcha

Organisaties die gebruik maken van PRETECT


Customers.

Demonstratie PRETECT

Vul hieronder het contactformulier in om een demonstratie aan te vragen.

Contactformulier

Capcha code Nieuwe capcha

Demonstratie

1. Aanmelden
 

Meld uzelf aan via het contactformulier.

2. Inplannen demonstratie
 

Wij nemen contact met u op om een demonstratie te plannen.

3. Kies personen
 

Nodig collega’s uit voor de demonstratie.

Demonstratie


Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie van de PRETECT software.