PRETECT SECURITY

Hét pakket voor de beveiligingsbeambte en de security manager.

USB Lock.

PRETECT Security

PRETECT Security structureert de werkzaamheden van de beveiliging. Het houdt rekening met de manier zoals security werkzaamheden zijn georganiseerd. Alle security informatie wordt samengebracht in één tool. Taken, acties, meldingen/het journaal, periodieke controles, security procedures en security apps. Gemakkelijk te starten als webbased oplossing met maandelijks abonnement.

PRETECT Dienst

PRETECT Dienst heeft alle functionaliteit voor beveiligingsorganisaties die werken in diensten. Het structureert het werk volgens de diensten waardoor de taken van de operationele beveiliging altijd duidelijk zijn. De dienstoverdracht, de taken tijdens de dienst, de geldende instructies en het rapporteren van meldingen. PRETECT Dienst maakt het de Security manager gemakkelijker om de beveiligingsorganisatie te managen en sneller te reageren op veranderingen in de organisatie.

Met PRETECT Dienst kunt u alle security werkzaamheden vastleggen. Alle standaard meldingen zoals alarmmeldingen, ongevalsmeldingen, storingsmeldingen, brand- en sluitronden, dienstoverdrachten en sleuteluitgiften. PRETECT gaat nog een stap verder met het samenstellen: eigen type meldingen, emaillijsten, specifieke rapporten, dienstrapporten en uitgebreide managementinformatie.

Voor de manager betekent PRETECT Dienst dat hij overzicht heeft over alle lopende zaken en de zekerheid dat alle taken verricht worden. Het is gemakkelijk om gegevens terug te zoeken, het beleid met data te ondersteunen en om rapportage voor het hoger management aan te leveren.

Welke functionaliteit heeft de basismodule PRETECT Dienst?

Melden / Rapporteren
Dienstrapport
Specifiek rapport
(Automatische) emaillijsten
Taken / acties plannen
Alerts / aandachtspunten
Procedures en werkinstructies
Controles en controlelijsten
Agenda
Bijlagen, foto’s
Dossiervorming
Grijze/beveiligingspassen
Diensten en uren beambten
Statistieken / Dashboard

PRETECT Keymanagement

Met PRETECT Keymanagement heeft men altijd zicht op de openstaande sleutels. Sleuteluitgiften en sleutelontvangsten worden vastgelegd. Indien niet iedere medewerker een sleutel mee mag nemen, kan er gewerkt worden met autorisaties. Zo kan men medewerkers voor een bepaalde periode de autorisatie geven om een sleutel mee te nemen.

Om het beheer van de sleutels te vereenvoudigen, kan men sleutelbeheerders of ruimte-eigenaren aanwijzen. Zij kunnen per email op de hoogte gebracht worden van de autorisatielijsten.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Keymanagement?

Vastleggen sleutelgegevens
Sleuteluitgiften
Sleutelontvangsten
Sleutelautorisaties
Sleuteluitgifte formulier
Vastleggen sleuteleigenaren
Vastleggen ruimte eigenaren
Mailen autorisatielijsten naar beheerders

PRETECT Gevonden voorwerpen

Met PRETECT Gevonden voorwerpen kunt u niet alleen de vermiste en gevonden voorwerpen registreren maar ook eenvoudig terugzoeken. Met een duidelijke workflow wordt het vermiste/gevonden voorwerp gevolgd totdat de eigenaar op de hoogte is gebracht en het vermiste voorwerp is opgehaald.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Gevonden voorwerpen?

Vastleggen gevonden voorwerpen
Vastleggen vermissingen
Matchen van gevonden en vermist
Zoeken op type, status en omschrijving
Email eigenaar
Zoek-overzichten

PRETECT Remote locaties

Werkt uw organisatie met meerdere locaties waar diensten uitgevoerd worden? Dan is er meestal sprake van een centrale locatie (vaak de centrale meldkamer) en remote locaties. De centrale locatie kan zicht houden op de remote locaties en zien wat er gerapporteerd wordt, welke beambten dienst hebben en welke acties er open staan.

Ook voor locaties waar de beveiliging op afstand wordt uitgevoerd of waar slechts een gedeelte van de dag beveiligingsbeambten aanwezig zijn, is PRETECT Remote te gebruiken. De remote locatie draagt de dienst over aan de centrale locatie. De centrale locatie kan de remote locatie eenvoudig bijschakelen en daarna voor deze locatie rapporteren.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Remote locaties?

Werken met een centrale locatie (meldkamer)
Werken met remote locaties
Dienstoverdracht van Remote naar Centraal
Overzicht op locaties
Centraal overzicht meerdere locaties
Rechten per locatie

PRETECT Dienstrooster

Het plannen van de diensten is een terugkerende taak. Welke diensten hebben de beveiligers en welke taken moeten er uitgevoerd worden in de dienst? Hoeveel uren worden er gemaakt door de beveiligingsbeambten? Als beveiligers extern ingehuurd zijn, wat zijn dan de kosten? Wat is de factuur die verwacht kan worden?

Beveiligers kunnen hun rooster voor de komende weken bekijken. De ingeplande diensten gaan mee naar de realisatie. Hierdoor kunnen de gegevens van de dienst, zoals de gerealiseerde uren, aangevuld worden.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Dienstrooster?

Planningskalender
Plannen met interne en externe beveiligers
Taak van de dienst vastleggen
Overzicht voor planner en beambte
Geplande uren
Gerealiseerde uren
Tarief en kosten van uren
Kan uitgebreid worden met Supplier Portal

PRETECT Kostenbeheer

De Security manager is verantwoordelijk voor het budget en de kosten van de beveiliging. In de beveiliging zijn er kosten die voortkomen uit specifieke incidenten en er zijn terugkerende kosten zoals de inhuur van externe beveiligers. PRETECT Kosten kan werken met kostensoorten en kostenplaatsen zodat de kosten zichtbaar gemaakt kunnen worden volgens de kostenstructuur van de organisatie.

Kostenoverzichten en kostengrafieken houden de security manager op de hoogte van de voortgang en helpen hem tijdig in te grijpen waar dat nodig is.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Kostenbeheer?

Kosten van incidenten
Kosten van interne beveiligers
Kosten van externe beveiligers
Kosten van externe leveranciers
Intern doorberekende kosten
Kosten overzichten
Directe kosten en indirecte kosten
Kosten van uren
Kosten van materialen
Kosten en vergoedingen van schades
Werken met kostensoorten en kostenplaatsen
Kosten grafieken

PRETECT Monitoring & Dashboards

Met de PRETECT Monitor worden alle geregistreerde gebeurtenissen in PRETECT Security getoond op een monitor: de meldingen, sleuteluitgiften, bezoekersregistraties, nieuwe acties, berichten via de app, voormeldingen, BHV meldingen, etc. Het is een nuttig scherm voor de Security manager die hiermee constant op de hoogte wordt gehouden van de security gebeurtenissen in zijn organisatie. Ook voor de meldkamer is de monitor een nuttige informatiebron.

Met PRETECT Dashboard kan de security manager zijn eigen dashboards samenstellen. Kengetallen en charts uit de beschikbare modules van PRETECT kunnen gebruikt worden om het dashboard af te stemmen op de organisatie. Van openstaande acties tot de kosten per maand, van de meldingen per type tot de openstaande sleutels.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Monitoring & Dashboards?

Kengetallen
Charts en grafieken
Lijsten
Op de hoogte van alle gebeurtenissen
Verfijnen naar locaties
Verfijnen naar jaar, maand, dag

PRETECT Receptie

In veel organisaties lopen de taken van de receptie en de beveiliging in elkaar over. Men spreekt vaak over een ‘Security Host’. In PRETECT Receptie kan men deze taken samenvoegen. Het brengt veiligheid en gastvrijheid bij elkaar. Of u nu met een aparte receptie werkt of het combineert met de beveiliging, het is beide mogelijk. De beveiliging kan zien wat er in de receptie geregistreerd wordt en de Security manager kan alles volgen.

De receptie is het eerste aanspreekpunt voor uw bezoekers. Het helpen en het registreren van de bezoekers is een kerntaak. Vanuit Facility en Security komen er extra taken bij. Bijvoorbeeld het reserveren van vergaderruimten, het uitgeven van sleutels of het registreren van gevonden en vermiste voorwerpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen in PRETECT functies bijgeschakeld worden om deze werkzaamheden te ondersteunen.

PRETECT ondersteunt het bezoekersproces in meerdere stappen. Met een Bezoekersaanvraag kunnen interne medewerkers een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld via een link op uw intranet. Geaccordeerde bezoekersaanvragen worden overgezet naar een voormelding die zichtbaar wordt voor de receptie en de beveiliging. Op het moment dat de bezoeker arriveert, wordt de voormelding overgezet naar een bezoekersregistratie.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Receptie?

Bezoekersaanvragen indienen
Registratie van bezoekers
Uitgifte van bezoekerspassen
Uitgifte interne passen
Voormelden van bezoekers
Receptietaken / acties
Receptie-procedures
Uit te breiden met: Gevonden voorwerpen
Uit te breiden met: Sleuteluitgiften
Uit te breiden met: Reserveren van vergaderruimten

PRETECT Supplier Portal

Met het PRETECT Supplier Portal maakt u de leverancier onderdeel van uw werkproces. De leverancier krijgt toegang tot een beperkt gedeelte van het PRETECT Portal. Als u bijvoorbeeld externe beveiligers wilt afnemen bij uw leverancier, kunt u een aanvraag plaatsen. De leverancier kan de aanvraag accorderen waardoor de diensten direct ingepland kunnen worden. Ook last-minute wijzigingen van de dienstplanning lopen via het portal. Hierdoor wordt het proces efficiënter en sneller.

Zowel de Security manager als de leverancier hebben inzicht in de planning en in de kosten. Omdat voor beiden de geplande en gerealiseerde kosten bekend zijn, vormt de factuur geen verrassing meer.

Welke functionaliteit heeft het PRETECT Supplier Portal?

Automatiseren van externe aanvragen
Uitvraag van extern beveiligingspersoneel
Uitgebreide tariefstructuur
Controle op geplande en gerealiseerde uren
Controle op geplande en gerealiseerde kosten
Inzicht in de aanvragen voor de leverancier
Duidelijkheid in de planning voor de leverancier
Duidelijkheid in de kosten voor de leverancier
Sneller communiceren via het Portal
Wijzigingen in de planning sneller door te voeren

PRETECT Persoonsbeveiliging

PRETECT Persoonsbeveiliging is een krachtige ondersteuning voor uw werkzaamheden als persoonsbeveiliger. Verplaatsingen van VIP’s, bezoeken aan VIPS’s maar ook signaleringen van verdachte personen of verdachte voertuigen kunnen vastgelegd worden. Er wordt een database opgebouwd met verdachte personen, voertuigen en locaties waarin men kan zoeken en verbanden kan leggen.

Omdat de persoonsbeveiliger vaak onderweg is wordt de applicatie ondersteund met een mobiele app. Ook hiermee kan men verdachte personen of voertuigen opnemen en de verplaatsingen van de VIP’s registreren. Of snel een kenteken raadplegen, de signaleringen van het kenteken opzoeken of de gegevens ophalen bij het RDW.

Met de gegevens kan men gaan zoeken/rechercheren. Op welke plaatsen op de kaart kwamen de signaleringen van het kenteken voor? Komen verdachte personen ook voor in gerelateerde signaleringen? Herken ik situaties als de foto’s naast elkaar gelegd worden?

Welke functionaliteit heeft PRETECT Persoonsbeveiliging?

Signaleringen verdachte personen
Signaleringen verdachte voertuigen
Koppeling met RDW-gegevens
Verplaatsingen vastleggen van VIP’s
Bezoeken aan VIP’s registeren
Locatiegegevens vastleggen
Zoeken op kenteken, personen, locaties
Gerelateerde signaleringen bij elkaar brengen
Gerelateerde foto’s bij elkaar brengen
Signaleringen op kaart zichtbaar maken
Mobiele app: signaleringen en verplaatsingen
Mobiele app: zoeken op kenteken

PRETECT App

Beveiligers lopen dagelijks ronden en rapporteren onveilige situaties. Met de PRETECT App kan men mobiel rapporteren. Erg handig als men foto’s wil toevoegen aan de melding. Meldingen worden automatisch doorgezet en verschijnen in het dienstjournaal. De foto’s worden als bijlage toegevoegd. De app maakt het ook mogelijk om snel een bericht of foto te versturen.

De PRETECT App synchroniseert met PRETECT Security en past zich aan bij wijzigingen in uw inrichting van PRETECT. Extra beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat u veilig mobiel kunt melden.

Welke functionaliteit heeft de PRETECT App?

Mobiel rapporteren
Toevoegen van foto’s
Toevoegen van de kaart (locatie)
Snel versturen van een tekstbericht
Snel versturen van een fotobericht
Raadplegen van meldingen
Specifieke app meldingen mogelijk
Synchronisatie met PRETECT Security
Berichtenmonitor in PRETECT Security
Uitbreiding voor persoonsbeveiliging

Prijzen PRETECT Security

SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud voor een vast bedrag per maand. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent dat er geen investering nodig is en u snel kunt beginnen. Daarnaast kan men gemakkelijk uitbreiden en bespaart u op interne ICT-kosten.

Om gemakkelijk in te stappen en naar wens uit te breiden heeft PRETECT Security drie pakketten:

< Beweeg de tabel van links naar rechts. >

PRETECT Prijs per maand Starter5 gebruikers Standard15 gebruikers Large50 gebruikers
PRETECT Basis €195€39/gebruiker €330€22/gebruiker €500€10/gebruiker
PRETECT Plus €80€16/gebruiker €150€10/gebruiker €200€4/gebruiker
PRETECT Management €80€16/gebruiker €150€10/gebruiker €200€4/gebruiker

Welke functionaliteit hebben de drie pakketten?

PRETECT Security Basis

Dienst & Dienstoverdracht
Melden & Rapporteren
Actie management
Procedures & Werkinstructies
Bij SaaS: Hosting & VPS

PRETECT Security Plus

Key-Management
Gevonden voorwerpen
Voormeldingen
Remote locaties

PRETECT Security Management

Dienstrooster
Kostenbeheer
Event monitoring
Flexible dashboards

Prijzen overige modules

< Beweeg de tabel van links naar rechts. >

PRETECT Prijs per maand Starter5 gebruikers Standard15 gebruikers Large50 gebruikers
PRETECT Persoonsbeveiliging €100€20/gebruiker €180€12/gebruiker €350€7/gebruiker
PRETECT Supplier Portal €200€40/gebruiker €375€25/gebruiker €700€14/gebruiker
PRETECT Receptie €120€24/gebruiker €180€12/gebruiker €300€6/gebruiker
PRETECT App €20€4/gebruiker €45€3/gebruiker €60€1,20/gebruiker

Werken in de cloud


PRETECT kan intern in uw organisatie geïnstalleerd worden, maar kan ook als cloudapplicatie worden gebruikt. De cloudapplicatie (PRETECT SaaS) heeft het voordeel dat u geen IT-beheer en geen IT-beheerkosten heeft. Altijd bereikbaar, veilig en gemakkelijk te starten via een eigen Virtual Private Server (VPS).

Software as a Service


SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent:

  • Geen investering
  • Gemakkelijk beginnen
  • Gemakkelijk uit te breiden
  • Gemakkelijk stoppen (geen risico)
  • Geen interne IT kosten
  • Geen IT beheer kosten
  • All-in prijs per maand

Het maakt de SaaS oplossing laagdrempelig en eenvoudig om te proberen!

Virtual Private Server


Het plaatsen van uw informatie in de cloud vraagt vanzelfsprekend aandacht voor de veiligheid van deze informatie. Wij bieden daarom onze klanten aan om te werken met een VPS (Virtual Private Server). Hiermee heeft u een eigen omgeving op het internet die beveiligd kan worden met een firewall. Zo krijgen alleen de IP-adressen die u wenst toegang tot de applicatie.

Download de brochure

Voer uw gegevens in en download de brochure(s).

Brochure
Capcha code Nieuwe capcha

Organisaties die gebruik maken van PRETECT


Customers.

Probeer PRETECT: Demonstratie of pilotperiode

Vul hieronder het contactformulier in om een demonstratie of pilot aan te vragen.

Contactformulier

Capcha code Nieuwe capcha

Demonstratie

1. Aanmelden
 

Meld uzelf aan via het contactformulier.

2. Inplannen demonstratie
 

Wij nemen contact met u op om een demonstratie te plannen.

3. Kies personen
 

Nodig collega’s uit voor de demonstratie.

Pilot

1. Aanmelden
 

Meld uzelf aan via het contactformulier.

2. Inplannen training
 

Wij nemen contact met u op om een training te plannen. De kosten hiervoor bedragen: € 250,-

3. Kies personen
 

Kies maximaal vijf personen binnen uw organisatie met wie u PRETECT wilt proberen.

4. Aan de slag
 

Na de training kunt u direct aan de slag.

5. Na de pilotperiode
 

Besluit u na de proefperiode door te gaan met PRETECT? Dan kunt u alle eerder ingevoerde data behouden.

Demonstratie


Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie van de PRETECT software.