PRETECT Controle

Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’, dragen periodieke controles bij aan de kwaliteit van de veiligheid. Met PRETECT Controle stelt u zelf uw eigen controlelijsten samen die u vervolgens kunt inplannen over de perioden die u nodig acht. De security manager kan de resultaten monitoren en er kunnen acties uitgezet worden voor verbeterpunten.

Met PRETECT Controle wordt de kwaliteitsfactor toegevoegd aan uw werkproces. U ondersteunt de werkzaamheden volgens de kwaliteitscirkel Plan, Do, Check, Act. Elke organisatie heeft zijn eigen werkwijze en daarom kunnen controlelijsten naar eigen inzicht samengesteld worden. Vervolgens kunt u de controles inplannen over meerdere perioden en meerdere locaties. U bepaalt wat er gecontroleerd wordt, wanneer en waar. Bij de afhandeling van de controles kan men de juiste personen betrekken, maatregelen uitzetten en het resultaat monitoren. Informatie uit dit proces wordt meegenomen in de statistieken en wordt getoond in het dashboard. De module is een krachtige tool voor kwaliteitsverbetering.

Zowel voor de security manager als de beveiligingsbeambte is PRETECT Controle een hulpmiddel om de werkzaamheden te ondersteunen. Er zijn geen ad hoc controles meer. Ze worden gepland via de module en komen op het juiste moment in de dienst naar boven. De beveiliger heeft duidelijk in beeld wat er uitgevoerd moet worden. De security manager heeft een hulpmiddel waarmee hij de kwaliteit van zijn veiligheidsorganisatie kan borgen.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Controle?

Controles zelf samenstellen
Periodieke controles plannen
Controle-flow in orde / niet in orde
Acties n.a.v. controles
Controles goedkeuren
Controles voor-invullen
Controles steekproefsgewijs uitvoeren
Controle procedures koppelen
Controlerapport
Bijlagen (documenten, foto’s)
Audittrail
Monitoring voortgang
Monitoring in orde / Niet in orde
Periodieke rapportage
Toepassen KPI’s
Managementinformatie

Terug naar het overzicht PRETECT Security.

PRETECT Security, Safety, Quality


PRETECT Software Boxes.

Organisaties die gebruik maken van PRETECT


Logo Gemeente Amsterdam Logo Gemeente Utrecht Logo Provincie Zuid Holland Logo Rijkstoverheid Logo Teylingereind Logo Erasmus Universiteit Rotterdam Logo VU Logo Rijksmuseum van Oudheden Logo Rabobank Logo PostNL Logo Efteling Logo Uniper Logo Kroonenberg Groep Logo Parnassia Groep Logo Haga Ziekenhuis Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix Logo Sein Logo Koningklijke Joh. Enschede Logo Idemia Logo Proseco Global Security Heineken

Werken in de cloud


PRETECT kan intern in uw organisatie geïnstalleerd worden, maar kan ook als cloudapplicatie worden gebruikt. De cloudapplicatie (PRETECT SaaS) heeft het voordeel dat u geen IT-beheer en geen IT-beheerkosten heeft. Altijd bereikbaar, veilig en gemakkelijk te starten.

Software as a Service


SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent:

  • Geen investering
  • Gemakkelijk beginnen
  • Gemakkelijk uit te breiden
  • Gemakkelijk stoppen (geen risico)
  • Geen interne IT kosten
  • Geen IT beheer kosten

Het maakt de SaaS oplossing laagdrempelig en eenvoudig om te proberen!

Virtual Private Server


Het plaatsen van uw informatie in de cloud vraagt vanzelfsprekend aandacht voor de veiligheid van deze informatie. Wij bieden daarom onze klanten aan om te werken met een VPS (Virtual Private Server). Hiermee heeft u een eigen omgeving op het internet die beveiligd kan worden met een firewall. Zo krijgen alleen de IP-adressen die u wenst toegang tot de applicatie.